March 01, 2006

Çevre Felaketleri

BBC yapmış. Dünyadaki yaşamı etkileyecek altı çevresel felaket grafiklerle net bir şekilde anlatılıyor (şuradan). Bir göz atılası.