December 08, 2007

RE: Nested for loops with recursion

Şamil hoca'nın bir sorusuna cevaptır.

Ben "hello" kelimesini 2^n kere şöyle yazdırdım.Aynı mantıkla yazılmış başka bir 2^n kere çıktı veren program da şu:Bu programın yaptığı iş de şu: