June 15, 2008

Yorumsuz

Dmitry Khavinson and Genevra Neumann didn’t know anything about astrophysics. They were just doing mathematics, like they always do, following their curiosity. In 2004, they posted a new result, an extension of the fundamental theorem of algebra, on MathSciNet, a preprint server.

Five days later, they received an e-mail. Congratulations, it said. You just proved Sun Hong Rhie’s conjecture on gravitational lensing.

Gravitational what? Khavinson, of the University of South Florida in Tampa, and Neumann, of the University of Northern Iowa in Cedar Falls, had never heard of it.

devamı

June 14, 2008

Levels of Explanation

To build a fully accurate model of the 747, it is not necessary, in principle, for the model to contain explicit descriptions of things like airflow and lift.

It's not that ... the laws of physics themselves, use different descriptions at different levels ... Rather we, for our convenience, use different simplified models at different levels.

You, looking at the model, and thinking about the model, would be able to figure out where the wings were. Having figured it out, there would be an explicit representation in your mind of the wing position - an explicit computational object, there in your neural RAM. In your mind.

You might, indeed, deduce all sorts of explicit descriptions of the airplane, at various levels, and even explicit rules for how your models at different levels interacted with each other to produce combined predictions (emphsases are mine)

kaynak

Benzer bir durum insanın zihinin modellenmesi konusunda da var. İnsan beyninin nöronlardan oluştuğunu biliyoruz. Nöronların ve nöron gruplarının işleyişi calculus ile açıklanıyor. Beyin insan zekasının kaynağı ve zekanın doğasını Bilişsel psikoloji inceliyor. Bizi zeki yapan bilgiler geometrik modellerle, ve "information flow" diagramlarıyla açıklanıyor. Bazıları psikolojinin açıklama seviyesinin tek doğru seviye olduğunu, nöron seviyesindeki açıklamalara ihtiyaç duymadığımızı; başkaları ise sunulan psikoloji modellerinin geleceğin beyin teorilerine yol göstereceğini ve belki de beyin teorilerinin bu modelleri bire bir kullanacağını idda ediyor. Bugün elimizde olmayan şey ise transfer kuralları. Nöron seviyesindeki işleyişin nasıl ve ne derece bilişsel psikoloji modelleri tarafından approximate edildiğini bilmiyoruz.

June 01, 2008

Birkaç TED Videosu

Kumda yürüyen yaratıkların yaratıcısı, modern tekerliğin mucidi ile ilgili video seyretmek için şurası

Mathemagics nedir diyorsanız şurası

İnsanın özellikle de kadınların doğası ile ilgili ilginç bir konuşma için şurası

Yaşam kalitesi indekslerinde yer alan bazı konuların ülke bazında karşılaştırılmasını ve güzel bir presentation nasıl hazırlanmalı görmek için şurası

Mükemmel bir dans performansı için şurası

ziyaret edilmeli.